• Prevencia šikanovania a kyberšikana
   • Prevencia šikanovania a kyberšikana

   • 04.11.2013 18:30
   • Pod záštitou školskej žiackej rady sa v dňoch 9.10.2013 a 10.10.2013 konala beseda zameraná na prevenciu šikany a kyberšikany ( druh šikany, ktorá využíva elektronické prostriedky, ako sú mobilné telefóny, e-mail, internet, blogy a pod.). Beseda bola vedená odborníkom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove,  kde boli žiaci  zaujímavým spôsobom oboznámení s danou problematikou a formou diskusie  sa mohli dozvedieť aj to, kde sa končia  hranice nevinnej zábavy a kedy už ide o problém, ktorý treba riešiť.
   • Termíny   nasledujúcich  prednášok:

    24.10.2013 – šikana, kyberšikana

    14.11.2013 – šikana, kyberšikana

    22.01.2014 – vzťahy v kolektíve, triede, moje miesto v skupine spolužiakov

    23.01.2014 – vzťahy v kolektíve, triede, moje miesto v skupine spolužiakov

    September 2014 – adaptácia prvákov

   • Naspäť na zoznam článkov