Školenie členov školskej rady

Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili školenia členov školskej rady Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo na pôde SOŠ Technickej v Prešove. 

Bolo pre nás pripravených niekoľko workshopov na množstvo zaujímavých tém. Spolu s Klaudiou Hitríkovou (3.D) a Sašou Holecyovou (1.C) sme  sa na pár aj prihlásili. Niekoľko zlepšovacích návrhov sme predniesli aj nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý nám ochotne vyhovel, za čo mu patrí veľká vďaka.   
Predseda ŽŠR    Veronika Jankovičová