Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2017/2018

I.A - Judita Kollárová, I.B - Lucia Vaculková, I.C - Lea Šedivá, II.A - Šimon Sasarák, II.B - Patrik Kostelník, II. C - Patrícia Jašová, III.A - Viktória Urdziková, III.B - Miroslava Fedorová, III.C - Kušnírová, IV.A - Petra Hudáková, IV.B - Stela Ševcová, IV.E - Alena Jaššová, V.A - Valéria Timurová