• Linka detskej dôvery
  Linka detskej dôvery poskytuje  rady, informácie a pomoc deťom a mladým ľuďom už 14 rokov. V súčasnosti sa  intenzívnejšie venuje internetovému poradenstvu formou e-mailov. Na prichádzajúce e-maily odpovedajú skúsení klinickí psychológovia a sociálna pracovníčka s dlhoročnou praxou v oblasti dištančného poradenstva. 
  24.05.2016 13:39 | viac »
 • Výchovný poradca - Mgr. Jozef Hanušin
   
  26.10.2016 10:17 | viac »
 • Tréma
  Tréma sa prejavuje skutočne rozmanito. Keďže sme si povedali, že zvládanie trémy je o zvyku, povedzme si ešte, že malá tréma je vždy prospešná. Spôsobí, že aktivuje mozgové centrá, ktoré môžu za naše prežitie a urobia všetko preto, aby sme skúšku prešli bez ujmy. Samozrejme platí, že trémisti by mali ísť na skúšku ako prví. Určite vám nemusím vysvetľovať, prečo. Naopak, dobrá nie je ani prílišná dôvera v seba. Väčšinou to vtedy dopadne zle.
  26.10.2016 10:18 | viac »
 • Šikanovanie
  Prejavy šikanovania sa vyskytujú takmer vo všetkých kolektívoch tried  stredných škôl./ Výsmech, drobné „ústrky“, „strkačky“, bitky, „obťažovanie“ je tolerované po hranicu, keď to šikanujúci „preženie“ , alebo to šikanovaný už ďalej nechce, resp. nedokáže zvládať.
  24.05.2016 13:48 | viac »
 • Jedným zo základných predpokladov úspešnej a efektívnej činnosti človeka je žiaduci psychický stav. Charakterizuje ho vyrovnanosť a normálny priebeh psychických  funkcii. Na pozadí aktuálneho psychického stavu vzniká a prejavuje sa  prežívanie a správanie. Čím zložitejšie sú podmienky prostredia /vonkajšieho či vnútorného / tým väčšia je opodstatnenosť regulácie procesu adaptácie.
  26.10.2016 10:21 | viac »
 • Priateľstvá, lásky
  Vývin každého partnerského vzťahu obvykle sa začína zoznámením dvoch ľudí, ktorí k sebe pociťujú vzájomnú náklonnosť, sympatiu, cítia sa spolu príjemne, a preto začnú častejšie vyhľadávať svoju spoločnosť, viac sa spoznávať. Ich vzťah môže zostať na úrovni priateľstva, alebo sa ďalej prehlbuje, partneri spolu chodia, hlbšie sa spoznávajú, nastáva obdobie zamilovanosti.
  24.05.2016 13:48 | viac »
 • Závislosti
  Bez alkoholu, cigariet či drog sa dá žiť. Čo ak sa však stanete závislí od počítača, mobilu či nakupovania? V Prednej Hore liečili už aj chlapa shopoholika, v Číne tínedžer zaplatil za internetovú závislosť životom.
  24.05.2016 13:49 | viac »
 • Ako prestať fajčiť
  Zlozvyku fajčiť sa drží človek kvôli viacerým dôvodom a rozhodnutie prestať fajčiť bez vlastného poznania je podobné snahe zlomiť naraz tri prúty. Povieme si preto niečo o jednotlivých aspektoch tohto zlozvyku, ktorý sa bude dať po častiach ľahšie odstrániť a zlomiť tak jeho moc nad človekom.
  26.10.2016 10:19 | viac »
 • Ako sa učiť?
  Každý iste pociťuje rozdiel v tom, keď sa učí s postojom, že látku ťažko zvládne ,alebo ho nezaujíma a musí sa ju nasilu učiť, ako keď sa ju učí s predstavou, že sa dozvie niečo nové, zaujíma ho a vie, že to bude potrebovať. Záleží v mnohom na vás, či si pri učení všetko ľahšie alebo ťažšie zapamätáte, lebo o tom rozhodujete práve svojím postojom. Ten, kto sa nechce učiť, bude skôr hľadať dôvody prečo sa neučiť ako učiť. Dobre je preto poznať svoje negatívne motívy a nesadať si vtedy k učeniu, lebo vedú k nespokojnosti, vyvolávajú odpor a väčšiu námahu.
  26.10.2016 10:21 | viac »