Linka detskej dôvery

Linka detskej dôvery poskytuje  rady, informácie a pomoc deťom a mladým ľuďom už 14 rokov. V súčasnosti sa  intenzívnejšie venuje internetovému poradenstvu formou e-mailov. Na prichádzajúce e-maily odpovedajú skúsení klinickí psychológovia a sociálna pracovníčka s dlhoročnou praxou v oblasti dištančného poradenstva. 

Máme skúsenosť, že mladí ľudia sa skôr zdôveria so svojimi problémami písomne, ako osobne, či telefonicky. Napísanie mailu im umožňuje porozmýšľať nad svojím problémom a sformulovať svoje myšlienky, čo je prvým krokom k jeho aktívnemu riešeniu.

http://www.linkadeti.sk/

mail to: odkazy@linkadeti.sk     odkazy@linkadeti.sk