• Priateľstvá, lásky
   • Priateľstvá, lásky

   • 24.05.2016 13:48
   • Vývin každého partnerského vzťahu obvykle sa začína zoznámením dvoch ľudí, ktorí k sebe pociťujú vzájomnú náklonnosť, sympatiu, cítia sa spolu príjemne, a preto začnú častejšie vyhľadávať svoju spoločnosť, viac sa spoznávať. Ich vzťah môže zostať na úrovni priateľstva, alebo sa ďalej prehlbuje, partneri spolu chodia, hlbšie sa spoznávajú, nastáva obdobie zamilovanosti.
   • Naspäť na zoznam článkov