• Adaptácia na podmienky školy

      • 26.10.2016 10:21
      • Jedným zo základných predpokladov úspešnej a efektívnej činnosti človeka je žiaduci psychický stav. Charakterizuje ho vyrovnanosť a normálny priebeh psychických  funkcii. Na pozadí aktuálneho psychického stavu vzniká a prejavuje sa  prežívanie a správanie. Čím zložitejšie sú podmienky prostredia /vonkajšieho či vnútorného / tým väčšia je opodstatnenosť regulácie procesu adaptácie.
      • Naspäť na zoznam článkov