Výchovný poradca

Výchovný poradca - Mgr. Jozef Hanušin