Organizácia maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014

Informácie k maturitným skúškam v školskom roku 2013/2014

Všetky informácie k maturitným skúškam nájdete tu: Organizacia_MS_2013_2014_www.doc