Organizácia maturitnej skúšky 2017/2018

Základné informácie a termíny maturitnej skúšky 2017/2018