MS 2018

Termín MS 2018.
Pokyny pre žiakov.
Zasadací poriadok.
Zoznam žiakov v jednotlivých skupinách-13.3.2018 SJL, 14.3.2018 AJ, NJ, RJ.
Pokyny na vyplňovanie odpoveďovývh hárkov.
Vzory vyplnených odpoveďových hárkov