Organizácia maturitnej skúšky 2018/2019

Základné informácie a termíny maturitnej skúšky 2018/2019