Organizácia maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015

Informácie k maturitným skúškam v školskom roku 2014/2015

Všetky informácie k maturitným skúškam nájdete tu: Organizacia_MS_2014_2015.doc