Organizácia záverečnej skúšky v školskom roku 2013/2014

Informácie k záverečným skúškam v školskom roku 2013/2014

Všetky informácie k záverečným skúškam nájdete tu: 2013-2014-zaverecna_skuska.doc