Organizácia záverečnej skúšky v školskom roku 2014/2015

Informácie k záverečným skúškam v školskom roku 2014/2015

Všetky informácie k záverečným skúškam nájdete tu: Organizacia_ZS_2014_2015.doc