Organizácia záverečnej skúšky v školskom roku 2015/2016

Informácie k záverečným skúškam v školskom roku 2015/2016