Organizácia záverečnej skúšky v školskom roku 2016/2017

Informácie k záverečným skúškam v školskom roku 2016/2017