Organizácia záverečnej skúšky v školskom roku 2017/2018

Informácie k záverečným skúškam v školskom roku 2017/2018