Organizácia záverečnej skúšky v školskom roku 2018/2019

Informácie k záverečným skúškam v školskom roku 2018/2019