Organizácia vyučovania v školskom roku 2014/2015

Všeobecné informácie a pokyny v školskom roku 2014/2015

Všetky informácie týkajúce sa organizácie vyučovania v školskom roku 2014/2015 nájdete tu: Organizacia_vyucovania_v_sk.roku_2014_2015_.doc