Organizácia vyučovania v školskom roku 2016/2017

Organizácia vyučovania v školskom roku 2016/2017