Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018 v študijnom odbore (s maturitou) 6445 K kuchár:

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018 v študijnom odbore (s maturitou) 6445 K kuchár: