Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2018/2019 v učebnom odbore 6489 H hostinský, hostinská

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2018/2019 v učebnom odbore 6489 H hostinský, hostinská