Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2018/2019 v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia

HA_2018.PDF

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2018/2019 v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia