Rozhodnutie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

Rozhodnutie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019