Kritéria pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

Kritéria pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018