Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/2018 v učebnom odbore 6489 H hostinský, hostinská:

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/2018 v učebnom odbore 6489 H hostinský, hostinská