Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/2018 v študijnom odbore (s maturitou) 6444 K čašník, servírka:

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/2018 v študijnom odbore (s maturitou) 6444 K čašník, servírka