• V Radaticiach si pripomenuli obete pádu bombardéra v roku 1944

    • 27. 9. 2023
    • Pamiatku ôsmich poľských obetí pádu britského bombardéra Handley Halifax Mk. V si aj tento rok pripomenuli v obci Radatice. Lietadlo bolo v službách Royal Air Force počas druhej svetovej vojny a 28. decembra 1944 ho zostrelil nemecký stíhač. Havarovalo na Hájnikovej lúke.

     Súčasťou tejto pietnej spomienky sme boli aj my. 

    • Teambuilding II.C

    • 25. 9. 2023
    • Tohtoročný septembrový teambuilding absolvovala trieda II.C 21. septembra v susednom krajskom meste. V sprievode triednej učiteľky a sociálneho pedagóga žiaci navštívili prírodovednú expozíciu Východoslovenského múzea v Košiciach, no predovšetkým si užili nádherný slnečný deň v historickom centre mesta mimo školskej triedy. Tí, ktorí ste nemohli prísť, nebuďte smutní, ani zďaleka sme nevideli všetko a rozhodne sa tam musíme vrátiť.

    • Barmanský kurz

    • 20. 9. 2023
    • Milí žiaci, chcete sa dozvedieť niečo nové a zaujímavé z umenia barmanstva? Tak práve pre vás ponúkame možnosť zúčastniť sa akreditovaného barmanského kurzu pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA). Cena barmanského kurzu je 130 €. V prípade záujmu sa informujte u p. majsterky Horovskej alebo u p. majstra Petríka.

   • Biela pastelka
    • Biela pastelka

    • 19. 9. 2023
    • „Láskavosť je jazyk, ktorý nepočujúci počujú a nevidiaci vidia.“

                                                                          (Mark Twain)

     Milí rodičia, žiaci a kolegovia.

     Dobrovoľníci Bielej pastelky vyrážajú do ulíc slovenských miest v piatok 22. septembra. Zbierkový tím našej školy Vás osloví už vo štvrtok a tiež v piatok, aby sme aj my podporil iniciatívu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Za dobrovoľnícku aktivitu a predovšetkým Vaše príspevky vopred ďakujeme. Viac o zbierke a projektoch sa dozviete tu https://unss.sk/ a tu https://bielapastelka.sk/.

    • Prázdniny

    • 30. 6. 2023
    • Všetkým želáme príjemné prázdniny a letné dovolenky. Oddýchnite si a v septembri sa na Vás tešíme! 

    • Tatra bartenders junior cup 2023

    • 26. 6. 2023
    • V kategórii after dinner drink sa Vanesa Mekková umiestnila na 2. mieste. V celkovom poradí sa umiestnili Vanesa na 9. mieste a Richard Kniezner na 17. mieste. 

    • Kurz carvingu

    • 26. 6. 2023
    • V uplynulých dňoch sa u nás opäť konal kurz carvingu. Šikovnosť našich žiakov si môžete pozrieť na fotografiách. A veru je sa načo pozerať.

    • Prednáška - obchodovanie s ľuďmi

    • 13. 6. 2023
    • Obchodovanie s ľuďmi je zločin, pri ktorom je človek klamstvom alebo podvodom a pod zámienkou dobre platenej práce zlákaný, prepravený na iné miesto, zastrašovaný, vydieraný, alebo násilím zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku pre obchodníka. Vykorisťovanie môže mať podobu nútenej prostitúcie, nútenej práce, núteného žobrania, núteného sobáša, nútenej kriminality, odoberania orgánov, tkanív či bunky a pri deťoch aj nezákonnej adopcie.  

     Prednášku na túto závažnú tému si so záujmom vypočuli žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy spolu s koordinátorkou ľudských práv A. Tomkovou. Prednášku viedla príslušníčka policajného zboru na úseku prevencie kpt. JUDr. Gabriela Gabošová. Veríme, že získané informácie pomôžu ochrániť nielen našich žiakov, ale že tieto  poznatky využijú aj pri šírení osvety.

     Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka moderným technickým a komunikačným systémom, ako aj nepriaznivým podmienkam spôsobených hospodárskymi či humanitárnymi krízami a prekážkam vo vzájomnej komunikácii príslušných orgánov zodpovedných za boj proti tomuto fenoménu.

     Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti.

     Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhalených prípadov nahlásených oficiálne jednotlivými krajinami tvoria len špičku ľadovca. Okrem strachu obetí, často aj v dôsledku nedostatku dôkazov usvedčujúcich obchodníkov s ľuďmi k latencii tejto trestnej činnosti významne prispieva taktiež rozdielnosť v metodológii zberu údajov a dokonca rozdiely i v samotnej definícii obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách. Je zrejmé, že bez masívnej reakcie orgánov činných v trestnom konaní zostane obchodovanie s ľuďmi pre páchateľov naďalej nízkorizikovou činnosťou s vysokými ziskami. Ide pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli s využívaním rôznych mechanizmov a praktík narúšajúcich integritu obetí. Nezriedka sú obete obchodovania s ľuďmi týmito následkami poznačené na celý život!

    • Konkatedrála svätého Mikuláša

    • 13. 6. 2023
    • V rámci výchovného predmetu NBV sme so žiakmi 1.A a 1.C triedy navštívili Konkatedrálu sv. Mikuláša v Prešove. Je to historicko-goticka stavba zo 14. storočia a patrí medzi jednen z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku. Chrám je miestom posvätného ticha, modlitby a kultúry.

    • Predĺženie platnosti preukazu ISIC

    • 5. 6. 2023
    • Dobrý deň,

     aby ste mohli v ďalšom školskom roku využívať svoj preukaz ISIC, je potrebné si predĺžiť jeho platnosť:

     1. Zakúpením známky ISIC v hodnote 10 € (na využívanie veľkého množstva zliav). Táto známka platí až do 30.9.2024. - prinesiete poplatok p. uč. Šofranko Minaričovej a tá známku objedná. 

     2. Ak chcete ISIC využívať na dopravu (MHD, SAD, ZSSK, musíte zaslať SMS v hodnote 3,60 € na číslo  8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov). 

     3. Po zaslaní SMS je potrebné preukaz aktivovať priložením k terminálu - u p. uč. Šofranko Minaričová alebo verejný terminál (https://www.preukazstudenta.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/).

     V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte - p. uč. Šofranko MInaričovú

     V priložených plagátoch nájdeš návody na predĺženie platnosti: 

     plagat_SS_revalidacia_2023.pdf

     A3_UBIAN_SS_2023_mail.pdf

     A3_prolongacia_2023_mail.pdf

    • Kurz carvingu

    • 15. 5. 2023
    • Opäť sa u nás konal kurz carvingu pod vedením Luďka Procházku, ktorý je víťažom Svetovej kuchárskej olympiády IKA. Ako môžete vidieť na fotografiách, účastníci boli veľmi šikovní.

    • Psychohygiena s výhľadom na mesto

    • 15. 5. 2023
    • V rámci výchovných predmetov ETV a NBV sme 12. 5. 2023 so žiakmi II.A a I.B navštívili „Oázu ticha a pokoja“. Exercičný dom neďaleko našej školy je skutočne miestom ticha, pokoja, lásky, meditácie a modlitby. Každý z nás by sa mal zastaviť a prehodnotiť svoje správanie a konanie.

    • Psychohygiena s výhľadom na mesto

    • 9. 5. 2023
    • V rámci výchovných predmetov etická výchova a náboženská výchova sme uskutočnili aktivitu so žiakmi I.A a I.C triedy - pohyb, aktivita a poznávanie okolitej prírody.

     V živote každého z nás by mala byť veľmi dôležitá psychohygiena. Správna psychohygiena nám poskytne čas na prečistenie hlavy, utriedenie myšlienok a prinesie pozitívne myšlienky a pocity.

     Mgr. Irena Šoltýsová
     Mgr. Mária Slováková

    • 20-metrový koláč

    • 4. 5. 2023
    • Veľtrh stavebníctva pri mestskej hale v Prešove obohatil aj náš Šarišský závin, ktorý bol dlhý 20 metrov. Dúfame, že každému chutil a niekomu priniesol aj šťastie v podobe odmeny, ktorá bola v ňom ukrytá.

    • Deň zeme

    • 21. 4. 2023
    • Deň Zeme je venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Naši žiaci sa celoročne učia správať ekologicky. Ekologické hliadky na škole upratujú okolie školy, triedime odpad, staráme sa o rastliny. Okrášlili sme aj kvetináče z recyklovaného materiálu. Zato všetko všetkým dobrovoľníkom ĎAKUJEME.

    • Barmanský kurz

    • 30. 3. 2023
    • Opäť sa u nás bude organizovať "BARMANSKÝ KURZ. Cena kurzu je 130 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Horovskej. 

    • Dni SKBA 2023 - barmanská súťaž

    • 17. 4. 2023
    • V uplynulých dňoch sa naši žiaci Vanesa Mekková a Richard Kniezner zúčastnili barmanskej súťaže Dni SKBA 2023, kde sa súťažilo v kategóriách Junior aj Senior.

     Vanesa Mekková získala krásne 3. miesto za najlepší Long drink, k čomu jej blahoželáme.