• Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 18.1.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Bolo super. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a ktorí sa ho zúčastnili. 

     • Prasačinky

     •      Všetkých srdečne pozývame dňa 19.1.2017 na spoločenskú akciu „Prasačinky“ v čPrasačinky - Obrázok 1ase od 10:00 do 22:00 hod.

           Budete môcť ochutnať zabíjačkové špeciality a špeciality z bravčového mäsa.

           Všetci ste vítaní. Tešíme sa na Vás v reštaurácií MLADOSŤ.

       

       

      .

     • Prax na Cypre

     • Chceš získať nové skúsenosti, zarobiť si a užiť si more???  (prax v období máj až október)

      Prihlás sa čo najskôr u pani učiteľky Sabolovej.

      Skorším nahlásením je možné  ušetriť na letenke a začneš sa skôr aktívne pripravovať !!!

      Prax na Cypre - Obrázok 1

     • Láska k životu má zmysel.
      Získaj body za dobrý skutok, zavolaj preto svojho kamaráta, spolužiaka a príďte darovať krv.
      Študentská rada pod vedením pani učiteľky Anety Slávikovej organizujú pre všetkých Valentínsku kvapku krvi.

      Záujemcovia nahláste sa do konca januára u p. učiteľky Slávikovej. 

    • Vianočný program
     • Vianočný program

     • Nastal čas najchladnejších mesiacov roka, čas zimných radovánok, čas pokoja, radosti a šťastia, čas najkrajších a najočakávanejších sviatkov roka – Vianoc.

      Na Vianoce sa zvykneme obdarovať. Aj my sme dostali dar. Mali sme možnosť všetci spoločne prežiť slávnostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov a to prostredníctvom krásneho vianočného programu, ktorý pre nás pripravili naši žiaci. Za to, že sme mohli prežiť tento krásny deň, zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave vianočného programu podieľali. 


       

     • Deň otvorených dverí

     • dňa  18. januára 2017 (streda)  od 9:30 – 13:30 hod.

           v Súkromnej SOŠ, Pod Kalváriou 36,  kde budete mať možnosť vidieť ukážky gastronomického a stolovacieho umenia našich žiakov. Predvedú  Vám miešanie nápojov, flambovanie jedál, prípravu studených mís, umenie prestierania slávnostných tabúľ a oboznámite sa s prostredím a vybavením školy. Prekvapenie:  súťaž – odmena pre najlepších, porcovanie prasiatka.

       

       

      .

       

       

       

       

       

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 15. 12. 2016 sa u nás uskutočnilo celoškolské kolo vedomostnej súťaže „Olympiáda  ľudských práv“.  Súťaž bola organizovaná ako príspevok našej školy k celosvetovému dňu ľudských práv, ktorý si každoročne pripomíname 10. decembra. Zúčastnili sa ho  žiaci prvého až piateho ročníka. S potešením môžeme konštatovať, že o tento ročník súťaže prejavili žiaci mimoriadny záujem. Z niektorých tried súťažilo nie jedno družstvo, ale tri až päť družstiev! Súťaž prebiehala vo výbornej atmosfére.

      Výsledky:

      1. miesto

      Miroslava Fedorová a Denis Židzik       

      2.B

      1. miesto

      Michaela Okošová a Anna Bučková                

      2.A

      1. miesto

      Michaela Lackaničová a Denisa Valenčinová

      Patrícia Jašová a Alexandra Kundeková      

      5.B

      1.C

       

      Víťazom za obdivuhodné znalosti srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť a záujem o túto problematiku.

      Fotografie nájdete vo fotoalbume. 

      PhDr. Marián GOGA
      PhDr. Jaroslav KONÍČEK

    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

     • V dňoch 31.1. - 2.2.2017 sa bude na našej škole konať baristický kurz. Bližšie informácie Vám poskytne p. MOV Mikolajová. 

     • Oznam - Cyprus


     • Peniaze za prax na Cypre sa budú vyplácať 13.12. 2016 (utorok) o 16.00 hod v kongresovej sále.

      Účasť rodičov je nevyhnutná.

      Oznam - Cyprus - Obrázok 1

     • Čas plynie ako voda ... Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať školský Mikuláš. Aj tohto roku bolo 6. decembra na našej škole veselo. Samozrejme, že prišiel Mikuláš, a nebol sám. Prišli s ním anjelikovia a čerti, ktorí nás obdarili sladkosťami. Mikuláš nezabudol na nikoho smiley

       

       

    • Druhé vyhodnotenie motivačného programu
     • Druhé vyhodnotenie motivačného programu

     •  

      1. Učte sa  a pracujte – dobré známky, dobrý priemer, ale predovšetkým dobré vedomosti do života.
      2. Boli ste sa pýtať na možnosť praxe na akciách školy?
      3. Berte si príklad od tých, ktorí sú pred Vami – urobili niečo prospešné pre iných. Vymyslíte a urobíte  aj Vy niečo? Súťaž, kvíz, výlet, program na ples ... pre spolužiakov, učiteľov. Pri organizácii, ak bude potrebné, pomôžeme.

       

      Horúci tip:   Na FB spúšťame možnosť zverejňovať  Vaše recepty, slávnostné tabule. Fotku s výsledkom Vašej práce (na ktorej ste aj Vy – podmienka – „autorizácia“ práce), dajte na stránku FB vašej triedy. Poproste kamarátov, nech Vás „lajkujú“  (10 lajkov  = 1 bod), „zdieľajú“ (každé zdieľanie = 1bod).  Najúspešnejší z Vás budú prezentovaní na web stránke a FB školy.

      Držím prsty.

      Dana Kožlejová

    • Exkurzia - Žakovce
     • Exkurzia - Žakovce

     • Dňa 1.12.2016  sa  žiaci 1.B a 2.C zúčastnili exkurzie v Žakovciach - centrum pre drogovo závislých, väzňov, zdravotne postihnutých  . . .

      Duchovný o. Marián Kuffa sa prihovoril mladým:

      • Príprava na život
      • Sexualita mladých
      • Vzťahy mladých
      • Žena – matka
      • „Byť dobrou mamou a otcom“
      • Každá snaha sa počíta
      • Nevzdávať sa
      • Prijať urážky
    • Office 365
     • Office 365

     • Návod na prihlásenie sa študentov do systému Office 365, kde si môžu prezrieť priebežný stav bodovania študentov.

      Návod 

    • Súťaž - Ovládame čitateľskú gramotnosť?
     • Súťaž - Ovládame čitateľskú gramotnosť?

     • Milí študenti,                                                  

      ak máte chuť overiť si, do akej miery dokážete pozorne a s porozumením prečítať text, máte teraz možnosť. Raz mesačne, vždy z iného predmetu, zverejníme test na overenie ČG. Nájdete ho v E-Learningu,

      Každý, kto ho vypracuje na 85 % - 100 %, dostane z daného predmetu 100 %-nú jednotku (ak budete mať záujem, vyučujúci vám zapíše aj inú známku  z testu ).

      Doba jeho realizácie bude obmedzená 2-3 dni. O termíne  zverejnenia testu budete informovaní  na facebooku, na stránke školy a na nástenke pri učebni SJL.

      Začíname  slovenským   jazykom. Pod hodnotením máte text. Pozorne si ho prečítajte.  Súčasne otvorte II. časť -  test  Ovládame   čitateľskú    gramotnosť?   a odpovedzte na otázky testu.

      Dátum a čas vypracovania:   2.12. od 13:00 - 4. 12. 2016 do 21:00. Rozsah testu: 25  otázok/každá za 1 bod

      Hodnotenie testu v %: 100 - 85 %    1

                                                84 -70 %       2

                                                69 - 50 %      3

                                                49-  36 %      4

                                                35 – 0 %       5

      Hurá, do čítania!  Prajeme vám samé jednotky.

     • Poďte sa zabaviť so spolužiakmi a kamarátmi na 1. študentský ples na Mladosti, ktorý je organizovaný ako prvý ročník študentského plesu pod záštitou pána riaditeľa Mgr. Františka Novotného.

      Lístky sú k zakúpeniu od 28.11.2016 u Valérie a Diany zo IV.B triedy. 

     • Aj naši žiaci sa zapojili do tohtoročnej zbierky HODINA DEŤOM. Najúspešnejšou skupinkou boli žiaci II.B triedy Miroslava Fedorová, Michal Hudaček a Zuzana Lackovičová.

      Všetkým tým, ktorí sa do Zbierky zapojili, patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

    • Žakovce - pripravovaná exkurzia
     • Žakovce - pripravovaná exkurzia

     • Dňa 1.12.2016 sa uskutoční exkurzia do Žakoviec. Zúčastnia sa jej žiaci I.B a II.C triedy. Odchod je o 8.00 hod. z parkoviska školy. 

    • Deň boja za slobodu a demokraciu
     • Deň boja za slobodu a demokraciu

     •                 Študenti hotelovej akadémie štvrtého a piateho ročníka a triedy III. E si 16. novembra spoločne pripomenuli historické udalosti, ktoré viedli k vzniku Medzinárodného dňa študentstva a o polstoročie neskôr k vzniku štátneho sviatku známeho pod názvom Deň boja za slobodu a demokraciu.

                      Na záver sa rozhodli overiť si novozískané poznatky v teste, ktorý úspešne zvládli nasledujúci žiaci: Beliš Jakub, Bujňák Kristián, Verešpej Daniel  zo  IV.A, Grega Richard  a Petrič Vladimír z V.A, Petrovský Emil z V.B, Čačková Patrícia, Jurkovský Slavomír a Čižmárová Viktória z III.E triedy.

                      Všetkým Vám ďakuje za príjemne strávený čas organizátorka podujatia Darina Matiašová.

       

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.