Aktivity

Finančná akadémia

Žiaci III. C  a IV. B triedy absolvujú vzdelávací cyklus prostredníctvom  Nadácie Partners, ktorého cieľom je oboznámiť žiakov so základmi efektívneho finančného hospodárenia a viesť ich k  väčšej finančnej zodpovednosti. Obsahom jednotlivých stretnutí je:

1. Úvodná lekcia

V úvodnej lekcii nám školitelia položili zásadnú otázku. Je lepšie byť bohatý alebo chudobný? Na konkrétnom príklade nám ukázali, že po dôkladnejšej analýze príjmov a výdavkov zistíme, že aj ľudia s nižšími príjmami môžu byť investormi a naopak, pri neuvážených výdavkoch sa aj z ľudí z vyššími príjmami ľahko stávajú dlžníci. Páni, ktorí navštívili našu školu, aby nás okrem vyššie uvedeného poinformovali o projekte Finančná akadémia, dňom finančnej gramotnosti aj základnými princípmi dôchodkového systému svoju úlohu zvládli na jednotku.  Pre všetkých, ktorí si chcú otestovať svoju finančnú gramotnosť je k dispozícii test finančnej gramotnosti na web stránke http://www.fqtest.sk

Martina Vancová, Daniela Baliková III. C

2. Lekcia o hospodárení

Na tejto hodine sme

si priblížili problematiku s názvom hospodárenie. Dozvedeli sme sa aký je rozdiel medzi dobrým a zlým hospodárom, kam vložiť peniaze a prečo. Načo slúži osobný rozpočet a ako sa zostavuje, a čo je to optimálna štruktúra výdavkov. V príjemnej atmosfére sme tiež preberali témy – Sporiť alebo nesporiť? Investor a dlžník? A napokon – Splácať alebo šetriť? Čo je lepšie? Dostali sme pracovné listy v ktorých sme mali rôzne prípady domácností s rôznymi finančnými prostriedkami. Ktoré sme aj úspešne vyriešili. Takže opäť s novými znalosťami sa tešíme na ďalšiu lekciu o bývaní.

Martina Vancová, Daniela Baliková, III. C

3.Lekcia o bývaní

Ďalšia lekcia finančnej akadémie bola veľmi aktuálna a zaujímavá. Každý totiž túži mať raz vlastné bývanie. Žiaci sa dozvedeli aké sú možnosti financovania bývania. Najjednoduchšia možnosť je mať dostatok vlastných zdrojov. Mladí ľudia však väčšinou dokážu financovať bývanie  iba za pomoci cudzích zdrojov. Na stretnutí sa oboznámili ako postupovať pri získavaní úveru na bývanie. Dozvedeli sa, že úver na bývanie je možné získať v banke, stavebnej sporiteľni alebo zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ozrejmili si základné pojmy istina, úroková sadzba, úrok, ročná percentuálna miera nákladov a naučili sa ako porovnať ponuku úverov,  aby získali najvýhodnejší produkt na finančnom trhu.

4. Lekcia o poistení

Znova sme sa zúčastnili prednášky, ktorá niesla názov "Život v istote". Dozvedeli sme sa viac zaujímavých informácií o dobrovoľnom a povinnom poistení. Veselými príhodami o havarijnom poistením sme si spestrili konverzáciu o formách poistenia ako napríklad: rizikové, kapitálové  a investičné poistenie. Taktiež sme sa všetci zhodli na tom, že sa oplatí mať poistenie na zaistenie rizík. Koniec prednášky bol uzavretý zaujímavým citátom: "Čo mám v hlave mi nikto nevezme".

Martina Vancová, Daniela Baliková, III. C

5. Lekcia o investovaní

Na tejto prednáške sme našli odpovede na otázky: "Do čoho môžeme investovať? Čo sú to dôchodkové piliere? Ako čítať finančné správy?" Určite každý z nás si už aspoň raz položil otázku do čoho investovať. Oplatí sa investovať do pozemkov? Poštových známok? Banky? Alebo do prasiatka? Ku každej z možností sme si povedali klady aj zápory, myslím si, že každý účastník si znova odniesol dostatok užitočných informácií. Napokon sme sa dostali k otázke: "Čo počúvame v správach?" Správy vo veľkej miere ovplyvňujú každého z nás. Hovoria nám, do čoho máme investovať, v akých pilieroch si máme sporiť a mnoho iných vecí. No každý z nás, by sa mal naučiť hospodáriť so svojimi peniazmi ako sám uzná za vhodné. Aj preto  sa zúčastňujeme týchto prednášok, aby nám pomohli rozhodnúť sa čo ďalej.

Martina Vancová, Daniela Baliková, III. C

6. Lekcia o dôchodkoch