Duálne vzdelávanie a firmy

Duálne vzdelávanie

Študenti vo všetkých ponúkaných odboroch, môžu študovať aj v systéme duálneho vzdelávania, kde  podstatnú časť odborného výcviku absolvujú priamo u zamestnávateľov.  Zamestnávateľ študentom poskytuje zdarma pracovné oblečenie, stravu a poskytuje motivačné štipendium vo výške 400,-€ až 1000,- € ročne.

Študenti, ktorí uzatvoria duálnu zmluvu so zamestnávateľom pred prijímacím konaním získavajú body navyše a majú väčšiu pravdepodobnosť prijatia na štúdium na našu školu. Na našej web stránke  budú priebežne pridávané hotely, reštaurácie a firmy s ktorými, už  naša škola spolupracuje v duálnom vzdelávaní.

 

Firmy:

 

Reštaurácia Šport Solivar, Reštaurácia SAD Prešov  

 

Reštaurácia Sojka Prešov  

Hotel Mladosť Lipany  

Andiamo Pizza Max a Eperia Prešov

Pilsner Urquell Pub Max Prešov