• 50.výročie školy

                 Dnešná spoločnosť nabrala neuveriteľne dravý spôsob fungovania. Väčšinou víťazí ten, kto viac kričí a má silné lakte. No nájdu sa aj víťazi, ktorí majú presvedčivú argumentáciu, skvelý nápad a jeho rýchlu realizáciu. Sú silnými osobnosťami a vedia predvídať zložité okolnosti. Toto je práve cieľom našej Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá plynule nadviazala na družstevné tradície a prispôsobila sa súčasnej konkurenčnosti a potrebám praxe. Od začiatku súkromnej éry, ktorá prišla s novým zriaďovateľom sme vedeli, že je potrebné zmeniť myslenie ľudí a ich pohľad na súkromný sektor.

     

     

     

                                                                                                                                                                                                                     Video 1        Video 2

                Denno-denne sme presvedčovali ľudí o úctivosti, čestnosti, pracovitosti a slušnosti v jednaní, ale aj konaní. Kontakty so zahraničím – s Holandskom, Maďarskom a už 6 rokov s Cyprom, nás utvrdili, že ideme správnym smerom.

              Postupne sa dostavovali prvé úspechy na rôznych domácich súťažiach, potom v zahraničí a vyvrcholili úspešnou prezentáciou na Svetovom kulinárskom pohári v Luxembursku či Svetovej kuchárskej olympiáde v Erfurte.

             Kým počty žiakov na iných školách klesali, na našej dostávala zelenú stúpajúca tendencia. Sme na to nesmierne hrdí a dnes môžeme konštatovať, že patríme k najväčším súkromným školám na Slovensku. Naše priestory sa vďaka finančnej pomoci od zriaďovateľa neustále zlepšujú a kopírujú súčasné požiadavky doby aj napriek tomu, že do súkromnej sféry eurofondy sa dostávajú veľmi ťažko, my sme vzorom ich získavania pre ostatných.

              Výsledky rôznych kontrol, počnúc štátnou školskou inšpekciou, končiac úradom verejného zdravotníctva, nás utvrdzujú, že ideme cestou plnou náročnosti k sebe, ale aj k potrebám doby. Držíme sa sloganu „Nie tradičná škola, ale škola s tradíciou“, lebo minulosť školy siaha do r. 1963 vznikom Odborného učilišťa KZSD v obci Svinia v okrese Prešov. V krátkej dobe bolo učilište presunuté do provizórnych priestorov v kúpeľoch Gánovce v okrese Poprad. V septembri 1971 sa už začína vyučovanie v novej budove v Prešove, Pod Kalváriou 36. Je to už 50 rokov čo tímy ľudí budovali svoje predstavy. Som šťastný, že môžem konštatovať, že mnohé sa splnili. Snívajme ďalej tentoraz nové sny a nech sú aj trochu „mimo reality“, len nech prinesú ľuďom radosť a pokrok.

             Naši žiaci sú umiestňovaní v najlepších hoteloch na Slovensku aj v zahraničí. Mnohí sú úspešní podnikatelia v oblasti gastronómie. Za všetkých spomeniem Janka Gondeka, ktorý svojím vystupovaním a energiou je prototypom úspešného a slušného človeka a našou chodiacou reklamou. Prajeme si čo najviac takých absolventov, ktorí by svojou prácou a ľudskosťou šírili dobré meno cestovného ruchu na Slovensku.

             V súčasnosti žiaci študujú v odboroch hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, kuchár, čašník, hostinský. Hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu sú nové odbory, ktoré svojou atraktivitou prilákali mnohých záujemcov. Prví z nich budú už v tomto školskom roku maturovať. Ostatné odbory majú už svoju mnohoročnú tradíciu.

             Za uplynulých 50 rokov došlo k výraznej generačnej zmene v učiteľskom kolektíve. Kolegov, ktorí odišli na zaslúžený odpočinok, nahradili noví perspektívni pedagógovia, ktorých úsilím je posunúť hranice vzdelanosti budúcich žiakov. V súčasnosti vzdelávací proces teoretickej výučby realizuje 28 učiteľov.

            Vďaka európskym projektom sa vybavenie tried posunulo výrazne vpred. Každá učebňa je zariadená audiovizuálnou technikou. Žiaci majú možnosť pracovať v moderných priestoroch, využívať počítače, internet.

     

           So vstupom nového zriaďovateľa PhDr. Jozefa Kičuru v r. 2008 v priebehu piatich rokov došlo k veľkému rozmachu školy, o čom svedčia nasledovné investície:

    r. 2010 - zateplenie interiéru a nainštalovanie nových okien v internáte školy

    r. 2011 - úplná rekonštrukcia kongresovej sály

    r. 2011 - rekonštrukcia izieb v turistickej ubytovni a vytvorenie 6 apartmánov

    r. 2011 - inštalovanie viacerých bilbordov v meste Prešov propagujúcich Súkromnú SOŠ

    r. 2012 - úplná rekonštrukcia reštaurácie Mladosť s nainštalovanou klimatizáciou

    r. 2012 - komplexná oprava strechy nad reštauráciou Mladosť

    r. 2013 - komplexná oprava strechy nad školským internátom

    r. 2013 - komplexná oprava strechy nad nízkou budovou TV

    r. 2013 - výmena okien v školskej časti v budovách teoretického vyučovania