Kontakt

Meno školy: Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Email školy: skola@skolamladost.sk
Telefón: 0911 498 908
Adresa školy: Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
IČO: 00686514
DIČ: 2020546638
Riaditeľka školy: 0918 568 021 Mgr. Ľubica Birošová
Sekretariát riaditeľa : 0911 498 908
Zástupca riaditeľky školy: 0915 766 327 Mgr. Jozef Hanušin,
zastupca.skolamladost@gmail.com
Informátor, recepcia - služba nonstop: 0915 766 324
Zástupca riaditeľky pre ekonomické oddelenie: 0915 766 321 Ing. Jozef Šváč
Hlavný majster: 0915 766 323 Bc. Ján Kolesár
Informácie o možnostiach štúdia: 0915 766 327
Zborovňa: 0911 498 917 učitelia
Koordinátorka odborného výcviku: 0915 766 328 Mgr. Alena Pulščáková
Vedúci reštaurácie: 0915 766 322 Daniel Kropuch
Vedúci turistickej ubytovne: 0905 166 713 Mgr. Jozef Tomko
Vedúca školského internátu: 0911 154 109 Mgr. Zita Knapíková

Mapa