Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školy 
Telefón+421 911 498 908
E-mailskolamladost.info@gmail.com
WWW stránkaskolamladost.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 425

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A23 
I.B24 
I.C30 
II.A20 
II.B24 
II.C25 
II.D22 
III.A22 
III.B19 
III.C25 
IV.A27 
IV.B27 
V.A24 
Prijímačková trieda HA0 
Prijímačková trieda hostinský, čašník1 
Prijímačková trieda K40 
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie0 
Prijímačková trieda pomocník11 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBAKzBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKO
I.A 2   1,32    1,61    
I.B 2,17             
I.C 2,39   2,62         
II.A2,061,95             
II.B 2,77             
II.C 2,52             
II.D 2,64             
III.A 3,05             
III.B 1,95             
III.C 3   2,92        3,04
IV.A 1,78             
IV.B 2,93             
V.A 2,42             
Prijímačková trieda HA               
Prijímačková trieda hostinský, čašník               
Prijímačková trieda K4               
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie               
Prijímačková trieda pomocník               

TriedaEKRETVETV/NBVFRJGAHzGAKzGAZzGEGGORHOKHDAHPPHVYHSZCHE
I.A2,521,73      1,59     1,91
I.B2,571,67     1,59       
I.C2,51             
II.A2,42              
II.B2,771            2,33
II.C2,08           2,48 2,32
II.D2,05           2,24 2,68
III.A2,85              
III.B2,47              
III.C            2,92  
IV.A2,04         2,11    
IV.B2,96              
V.A2,54         2,04    
Prijímačková trieda HA               
Prijímačková trieda hostinský, čašník               
Prijímačková trieda K4               
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie               
Prijímačková trieda pomocník               

TriedaCHZzINFKAJKCJKNJKRUzKRCzKECzKSJzKSTzMMRMVSMKTMATMonSlj
I.A 1,3           1,68 
I.B             2,08 
I.C 1,23           2,28 
II.A             1,85 
II.B             2,19 
II.C             2,44 
II.D             2,3 
III.A             2,76 
III.B             2 
III.C             2,44 
IV.A             1,63 
IV.B 3           2,41 
V.A 2,67             
Prijímačková trieda HA               
Prijímačková trieda hostinský, čašník               
Prijímačková trieda K4               
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie               
Prijímačková trieda pomocník               

TriedaMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYPUYOIPOIPPPRZS
I.A 11,65   1,48        
I.B 1,06 1,21  1,91  2,61     
I.C 1,1 1,13  2,82  2,41     
II.A 11,78   1,68        
II.B 1    1,87  2,68     
II.C   1,32  1,83  2,64     
II.D   1,3  2,27  2,91     
III.A  2,91   2,6  2,9     
III.B  2   1,74  2,42     
III.C      2,28   3    
IV.A  2,13   1,37  2,22     
IV.B      2,19  2,74     
V.A  2,57   21 2,67     
Prijímačková trieda HA               
Prijímačková trieda hostinský, čašník               
Prijímačková trieda K4               
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie               
Prijímačková trieda pomocník               

TriedaPCVPRNPSPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SLSzSJLSRHSLK
I.A     1,22   1,5  1,96  
I.B     1,41      2,38  
I.C     2,3      2,79  
II.A         2  2  
II.B            2,5  
II.C            2,68  
II.D            2,68  
III.A         2,6  2,86  
III.B         2,12  2,21  
III.C            3,48  
IV.A         2,25  1,85  
IV.B            3,11  
V.A         2,53  2,67  
Prijímačková trieda HA               
Prijímačková trieda hostinský, čašník               
Prijímačková trieda K4               
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie               
Prijímačková trieda pomocník               

TriedaSOMzKMMSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOIT
I.A   1    2,17  1,861,48  
I.B   1,04     2,43  1,48  
I.C   1,1    2,58  2,521,82  
II.A   1    2,16  2,161,35  
II.B   1,5     2,19  1,62  
II.C   1,2    2,56  2,561,48  
II.D   1,27    2,37  1,251,86  
III.A   2,05     3,05  2,05  
III.B   1     2,05  1,58  
III.C 1 1,36 2,92    2,72 2,56  
IV.A   1,11     2,26  1,5  
IV.B   1    2,38  2,74   
V.A   1     2,71  1,79  
Prijímačková trieda HA               
Prijímačková trieda hostinský, čašník               
Prijímačková trieda K4               
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie               
Prijímačková trieda pomocník               

TriedaTHFUCTUCSUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A         
I.B         
I.C         
II.A         
II.B         
II.C         
II.D         
III.A         
III.B         
III.C         
IV.A         
IV.B         
V.A         
Prijímačková trieda HA         
Prijímačková trieda hostinský, čašník         
Prijímačková trieda K4         
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie         
Prijímačková trieda pomocník         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A23103901000
I.B2476803100
I.C30831207001
II.A2083603000
II.B24361005004
II.C25651301120
II.D2254904002
III.A22141403126
III.B1973900000
III.C25222100411
IV.A27971100001
IV.B27142200000
V.A24251700000
Prijímačková trieda HA000000000
Prijímačková trieda hostinský, čašník100001000
Prijímačková trieda K4000000000
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie000000000
Prijímačková trieda pomocník11000011000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A2339217,0439217,0400,00
I.B24151563,13139458,081215,04
I.C30116238,7383127,7033111,03
II.A20108754,35108754,3500,00
II.B24238899,50161967,4676932,04
II.C25104641,8479831,922489,92
II.D22182182,77164174,591808,18
III.A222319105,41107048,64124956,77
III.B19121664,00113759,84794,16
III.C25215286,08132653,0482633,04
IV.A27213679,11197273,041646,07
IV.B27124646,15122545,37210,78
V.A24154464,33147261,33723,00
Prijímačková trieda HA000,0000,0000,00
Prijímačková trieda hostinský, čašník100,0000,0000,00
Prijímačková trieda K4000,0000,0000,00
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie000,0000,0000,00
Prijímačková trieda pomocník1100,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB148(28/20)    518205 2,5248
Praktická časť odbornej zložky 51(28/23)           
Ruský jazykB13(0/3)     21  2,333
Slovenský jazyk a literatúra 51(28/23)    172419 3,2051
Teoretická časť odbornej zložky 51(28/23)    215268 2,7851

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 51(28/23)18258  1,8051

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár 
I.C6489 H hostinský 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6445 K kuchár 
II.C6489 H hostinský 
II.D6444 H čašník 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B6323 K hotelová akadémia 
III.C6489 H hostinský 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B  
V.A6323 K hotelová akadémia 
Prijímačková trieda HA  
Prijímačková trieda hostinský, čašník  
Prijímačková trieda K4  
Prijímačková trieda nadstavba spoločné stravovanie  
Prijímačková trieda pomocník  

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zbierka Biela pastelka

Milí zamestnanci a žiaci,

ďakujeme, že ste sa aj tento rok zapojili do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, jednej z najväčších zbierok na Slovensku. Pomohli ste zlepšiť život znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. V uliciach bude zbierka prebiehať 18.09.2020 a prispieť môžete aj pomocou SMS s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2€.

Dni Nezábudiek 2020

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky "DNI NEZÁBUDIEK", organizovanej Ligou za duševné zdravie. Nežné modré kvietky nezábudiek ako symboly krehkosti duše upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia a pomáhajú šíriť destigmatizáciu duševných porúch. Každý rok má zbierka aj svoju ústrednú kampaňovú tému, ktorá kopíruje tému vyhlásenú World Federation For Mental Health.

10. ročník súťaže Skills Slovakia - Gastro Junior METRO CUP

Aj tohto roku sa konala súťaž Skills Slovakia - Gastro Junior, aj keď len dištančnou formou. 10. ročníka (semifinálového kola) sa zúčastnili aj naši žiaci - Dávid Bouška a Jakub Lux (pod vedením p. majstra Damiána Kolesára). Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností. Súťažnou úlohou bola príprava moderného teplého pokrmu s prílohami v duchu kulinárskych tradícií regiónu. Súčasťou kritérií bolo hodnotenie procesu technológie spracovania povinnej suroviny a kvalita tepelnej úpravy.

A náš šikovný maturant Dávid Bouška postúpil do finále. Blahoželáme a budeme mu držať prsty.

Pripravované jedlá uričte chutili tak výborne ako krásne vyzerajú na fotografiách.

Dnes je Deň Zeme, je to príležitosť na zmenu vášho života

Týmto VYZÝVAME všetkých, ktorým záleží na ekológii, aby počas prechádzok v prírode dnes vyzbierali odpad a nechali ho na určených stanovištiach. Kto ešte nezačal triediť doma odpad, tak dnes vás vyzývame, začnite to robiť, naučte to svojich blízkych. Rozmýšľajte nad tým, koľko odpadkov produkuje vaša domácnosť a začnite si nosiť na nákup plátenne tašky a na ovocie a zeleninu svoju sieťku.

Recyklujte: nevyhadzujte veci, ak ešte vedia poslúžiť. Nekupujte si veci, ktoré skutočne nepotrebujete. Kúpte si 1 poriadny kus, 100 nekvalitných, ktoré skončia na skládkach, nepotrebujete. Darujte to, čo môže iným ešte poslúžiť.

Auto používajte len keď je to nevyhnutné, ak viete ísť pešo choďte. Vyberte bicykle, začnite ich používať. Šetrite vodu a energie.

10. máj - Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

V roku 2002 na základe Svetovej správy o zdraví WHO upozornila na to, že fyzická pasivita je jednou zo základných príčin mnohých civilizačných ochorení, končiacich smrťou. Podľa štúdie v odbornej britskej revue Lancet nedostatok cvičenia a telesného pohybu spôsobuje svetovo rovnaký počet predčasných úmrtí ako fajčenie. Je predpoklad, že 15 - 20% kardiovaskulárnych, onkologických, respiračných chorôb, chorôb pohybového aparátu či cukrovky sú následkami nedostatku pohybu. Preto Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za svetový deň - Pohybom ku zdraviu. Má nám pripomenúť, že pohyb nám spríjemňuje, skvalitňuje a predlžuje život.

Odborníci vravia, že len 30 minút fyzickej aktivity strednej intenzity počas 5 dní v týždni významne redukuje riziko najviac sa vyskytujúcich chronických ochorení. Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60% dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb. Gratulujeme tým, ktorí sa hýbu veľa a radi. A ak to tak nie je, dobrá správa je, že v žiadnom veku nie je neskoro začať s pohybom.

Anketa o dištančnom vzdelávaní

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za materiálnu a morálnu podporu a aktívnu spoluprácu so školou počas dištančného vzdelávania.

Milí žiaci,

ešte raz ďakujeme, že ste sa s nami podelili o vaše dojmy a skúsenosti z dištančného vzdelávania v ankete na EduPage. Určite ste už zaznamenali, že výsledky ankety sú zverejnené a sami uznáte, že sú zaujímavé a optimistické. Vyplynulo z nich, že väčšina žiakov má dobré technické zázemie alebo ho plánuje zlepšiť, že štúdium prostredníctvom portálu Edupage a MS Teams je prehľadné a efektívne a že je vo vašich možnostiach nájsť si pokojný priestor na prácu dištančnou formou. Tiež sme sa dozvedeli, že v rozmanitosti úloh si každý našiel tie, ktoré mu vyhovovali, že boli pre väčšinu z vás jasné a zrozumiteľné, nebolo ich priveľa a mali ste na ne dosť času. Radi berieme na vedomie, že nielen známka, ale aj pochvala sú pre vás dôležité a že vás napĺňa aj pocit z dobre vykonanej práce. Záver ankety je „spytovanie svedomia“ - tešíme sa, že v prípadnom ďalšom dištančnom vzdelávaní by ste pracovali minimálne tak isto, ale väčšina viac. Počas dištančného vzdelávania sme sa všetci naučili veľa nového aj v oblasti e-learningu. Výsledky ankety majú pre nás veľkú výpovednú hodnotu a aj vďaka nim nás ďalšie prípadné dištančné vzdelávanie neprekvapí.

Kávový magazín - Academy of Coffee

Kávový magazín je plný inšpirácií pre našich žiakov. Aj prostredníctvom neho objavujú tajomstvá prípravy kávy.

Slovenská barmanská asociácia

Ďakujeme Slovenskej barmanskej asociácii a sponzorom za doterajšiu podporu. Aj vďaka ich pomoci sa môžu naši žiaci zdokonaľovať v barmanskom remesle.

Skills Slovakia - Gastro Junior, METRO CUP

V pondelok 7.6.2021 sa náš maturant Dávid Bouška zúčastnil 10. ročníka celoštátnej súťaže hotelových akadémií a stredných odborných škôl - Skills Slovakia - Gastro Junior, METRO CUP - KUCHÁR. Dávid získal krásny bronz.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok10 Daniel Kropuch
Barmanský krúžok7 Bc. Alena Krasnayová
Carving - vyrezávanie z ovocia a zeleniny8 Bc. Damián Kolesár
Covid19-Ukrajina49 Mgr. Ľubica Birošová
Gastronomický8 Bc. František Verešpej
Gazdinka11 Mgr. Katarína Frištyková
I.A · Krúžok0 Mgr. Marcela Zákutná
III.A · Krúžok0 Mgr. Irena Šoltésová
Konzultácie - príprava na maturitnú skúšku18 Mgr. Alena Pulščáková
Kreatívne stolovanie10 Bc. Mária Horovská
Krúžok estetického cítenia24 Mgr. Zita Knapíková
Kurz slovenského jazyka 122 Mgr. Zita Knapíková
Kurz slovenského jazyka 219 Mgr. Zita Knapíková
Slávnostné stolovanie8 Bc. Mária Horovská

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove , 30. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: