Navigácia

Počet návštev: 5144876

19.11.2018 o 12:00 začína 7. ročník Finančnej olympiády. Prihlásiť sa môže každý. Bližšie informácie Vám poskytne p. uč. Šofranko Minaričová alebo ich získate na  http://www.financnaolympiada.sk/ .

Chcete sa naučiť niečo nové. Prihláste sa ...

ISIC

ISIC

Čo robiť v prípade straty ISIC počas prázdnin

Čo robiť v prípade straty ISIC počas prázdnin

Počas prázdnin (ale aj neskôr) si možu žiaci v prípade straty/poškodenia čipového preukazu ISIC objednať dupllikát sami na stránke: https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/

PONUKA

Hotel Mladosť, Lipany

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru vyučeného čašníka/čku.
Dátum nástupu od 1.7.2018 (alebo po vzájomnej dohode).

 

Taktiež prijmeme brigádnikov študentov - odbor čašník/čka.

 

Informácie na prevádzke v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. alebo na tel.čísle 0905 584 352 (p.Bujňáková).

Naši baristi

Cassovia Koniferum cup 2018 Košice Patrícia Matolová = zlaté pásmo

Aj k nám prišiel Mikuláš

Naša Martina Hudáková a jej úspech

Ponuka pripravovaných kurzov

Inšpirácia

Utorok 22. 1. 2019

Projekty EU

Novinky

 • BARMANSKÝ KURZ

  V mesiaci marec sa bude na našej škole organizovať "Barmanský kurz". Ešte je 9 voľných miest. Prihlásiť sa môžete u p. majsterky Krasnayovej.

  KURZ CARVINGU

  9. a 10.mája 2019 sa bude konať "Kurz carvingu". Cena kurzu je 70 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. majsterky Frištykovej alebo p. majstra Kolesára.

 • Aj my sa chceme poďakovať Academy of Coffe za spoluprácu a možnosť byť súčasťou takejto vynikajúcej súťaže.

  Jedno z kôl SLOVAK BARISTA CUP junior sa konalo aj v našej škole. Súťaž bola podporená mestom Prešov v sume 500 €. Ďakujeme

 • Dnes popoludní sme sa zišli na vianočnom posedení. Naši žiaci si pre nás pripravili pekný programom, ktorým navodili vianočnú atmosféru. Po chutnom jedle sme zotrvali v príjemnom rozhovore.

 • SWEETCUP 2018 - blahoželáme Judite Kollárovej pod vedením p. majsterky Frištykovej. Súťažila so slávnostným "lávovým" koláčom ...

 • Do priestorov našej školy sme dňa 5.12.2018 pozvali širokú verejnosť nielen z Prešova, alej aj širšieho okolia. Idea tohtoročného decembrového DOD bola vyjadrená slovami - Chceme predstaviť naše študijné odbory a získať žiakov, ktorí majú záujem nielen o gastronomické služby, ale ktorí sú aj tvoriví a vnímaví. Chceli sme ukázať, že „dvere“ sú k nám pre každého otvorené a to najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie sa na našej škole. Sme si vedomí, že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a veríme, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.

 • Dňa 4.12.2018 sa náš žiak Dávid Bouška zúčastnil celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR METRO CUP v Nových Zámkoch. Na súťaž sa pripravoval pod vedením p. majstra Jána Kolesára. Témou súťaže bolo kuracie mäso s kožou, z ktorého mali súťažiaci pripraviť pokrm. Dávid si zo súťaže odniesol cenné skúsenosti.

 • Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

  Prevádzkovateľ – Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, so sídlom Pod Kalváriou 36 Prešov, 08001, IČO: 00686514 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo–zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, facebookovej stránke a iných budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 • V rámci programu zdravej výživy sa dňa 19.novembra 2018 v našej škole uskutočnila prednáške o zdravom životnom štýle, ktorú viedla Mgr. Haľková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

  Zúčastnili sa na nej žiaci II.A a III.A triedy hotelovej akadémie. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov s rizikovými faktormi vzniku srdcovo- cievnych ochorení a uvedomiť si zodpovednosť za svoje zdravie správnou životosprávou.

 • V piatok 16.11.2018 v rámci výchovných predmetov pre žiakov 1. ročnikov prednášal páter Masseo Golha. Na základe osobných skúsenosti v Južnom Sudáne poukázal na život tamojších obyvateľov. Rodina a vzťahy sú veľmi dôležité v živote človeka. Zároveň odpovedal na otázky mladých.

 • V piatok (16.11.2018) organizovalo ABC centrum voľného času Prešov akciu "Nie drogám pre SŠ". Zúčastnili sa jej naši piataci. Súťažili v zaujímavých disciplínach a užili si veľa zábavy. V konečnom poradí obsadili krásne 4. miesto. Blahoželáme!

 • Minulý týždeň bolo na našej škole rušno. Od pondelka do stredy sa konal Baristický kurz, ktorého sa zúčastnili noví nádejní baristi.

  7. novembra sa naši baristi Inna Kryvych a Šimon Petrík zúčasnili Eurocap - barista na Hotelovej akadémii Prešov. Šimon získal krásne 5. miesto a Inna sa stala "absolútnou" víťazkou, k čomu jej blahoželáme.

  8. november bol ešte hektickejší. Patrícia Matolová a Bohdan Shevchenko sa zúčasnili Eurocapu 2018. Namiešali krásne a chutné miešané nápoje. V absolútnom poradí skončili v striebornom pásme. Blahoželáme.

 • UŽ LEN DO KONCA OKTÓBRA BEZ POPLATKU ZA POŠTOVNÉ, AK SI TO OBJEDNÁTE CEZ ŠKOLU. Bližšie informácie v priloženom dokumente.