• 1. 6323 K hotelová akadémia (5-ročný odbor)
     2. 6445 K kuchár (4-ročný odbor)
     3. 6489 H hostinský (kuchár - čašník, 3-ročný odbor)
     4. 6444 H čašník, servírka (3-ročný odbor)
     5. 6489 F pomocník v kuchyni (2-ročný odbor aj pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.ročníku)
     6. 6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Naša škola poskytuje aj ubytovanie a stravovanie.
     • Jeseň na Tokaji

      Dňa 23.11.2022 sa konal IV. ročník súťaže "Jeseň na Tokaji", ktorú organizoval Košický zväz kuchárov a cukrárov a Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.

      Súťažilo 10 tímov a našu školu zastupovali v kategórii Kuchár junior - varenie Mária Belišová a v kategórii Kuchár junior - cukrár Gabriela Čekanová a Marianna Čekanová.

     • DOD 2022

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na náš Deň otvorených dver. Veríme, že sa vám u nás páčilo a že sa s niektorými uvidíme aj v septembri.

     • Návšteva predstavenia v Divadle Alexandra Duchnoviča

      Dňa 19. 11. 2022 študenti aj učitelia našej školy navštívili Divadla Alexandra Duchnoviča.
      A hoci bola sobota, vybrali sa spolu a mali pekný zážitok zo sledovania komédie s názvom
      Ostali hlupákmi. Svedčí to aj z nasledujúcich slov:

      V divadle sa mi páčilo, lebo rusínsky jazyk bol zaujímavý na počúvanie. V predstavení nebolo
      veľa kulís, no charizmatickí herci mi ani na chvíľu nedovolili spustiť oči z javiska. Dialógy,
      ktoré sprevádzali vtipy, boli vydarené, pretože na konci som sa vrátilа s výbornou náladou a
      živými emóciami.
      Yulianna, 2. roč.

     • Rodičovské združenie

      Vážení rodičia, dovoľte aby sme vás pozvali na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 30.11.2022 od 14:30 do 15:30 hod. (formou konzultácií s triednym učiteľom). IV.B trieda bude mať rodičovské združenie 1.12.2022.

      Rozpis tried:

      I.A č. 206

      I.B č. 219

      I.C č. 218

      I.PM č. OVY 106

     • IMATRIKULÁCIA A DEŇ ŠPORTU

      Dňa 18. novembra sa v priestoroch našej školskej telocvične uskutočnila IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV, ktorú usporiadala Žiacka školská rada. Prváci najprv zložili imatrikulačný sľub, prevzali si imatrikulačné listiny a potom plnili zaujímavé úlohy, pri ktorých sa poriadne zabavili.

      Touto cestou by sme im radi popriali veľa šťastia na škole, veľa príjemne prežitých chvíľ, aby o pár rokov na stužkovej slávnosti mali na čo spomínať.

     • Deň zdravej výživy

      Je tu jeseň a s ňou aj Deň zdravej výživy. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení.

      My sme si tento deň, ktorý pripadá na 16. októbra, pripomenuli prednáškou o zdravom stravovaní a svoje zdravie podporili desiatou z čerstvého ovocia, ktorú naša škola pripravila pre svojich študentov a zamestnancov, za čo jej ďakujeme.

     • Výlet do Budapešti

      27.10.2022 sa vybralo 41 žiakov spolu s p. učiteľkami Šimkovou a Šofranko Minaričovou spoznávať krásy mesta Budapešť. Počasie im prialo a vďaka p. sprievodcovi z CK Ezotour videli mnoho pamiatok a historických miest, dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií a načreli do tajov tohto mesta. Svoj výlet ukončili v Tropicariu Budapešť . Bol to úžasný zážitok.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 6. 12. 2022
   •              2 %

   • Vážení rodičia, priatelia školy,

    o Vašu priazeň sa uchádza naša nezisková organizácia Mladosť. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť vzdelávanie a výchovu na SSOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť poukázaním 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Ďakujeme!

     

    Vyhlasenie_2021.rtf

     

  • INFORMÁCIE O ISIC

   • Iba spolu zastavíme šikanu

   • Stal si sa obeťou šikany alebo si bol jej svedkom? Nezostávaj potichu. Pokiaľ máš pocit, že sa nevieš porozprávať s nikým, koho vo svojom okolí poznáš, kontaktuj Linku detskej istoty pre deti a mladých ľudí a porozprávaj sa s odborníkmi. Stačí zavolať anonymne na bezplatné telefónne číslo 116 111. Volať môžeš 24 hodín, 7 dní v týždni, alebo napísať email na: 116111@ldi.sk alebo kontaktuj poradcov online cez čet.

    Odpovieme Ti cez telefón, email či čet. Nie si v tom sám.

    https://www.odpisemeti.sk/

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Mladosť v 3D

   • Spolupráca našej školy s Fakultou manažmentu Prešovskej Univerzity

   • Spolupráca je zameraná hlavne na oblasť:

    - spolupracovať na propagácii zmluvných partnerov a jej uvádzanie vo významných dokumentoch zmluvných partnerov, oboznamovanie študentov s činnosťou zmluvného partnera a možnosťami stáží,

    - spolupracovať v oblasti výskumu,

    - výmena najnovších skúseností z oblasti pôsobenia zmluvných partnerov,

    - Fakulta manažmentu ponúkne ZP – konkrétny názov bakalárskych a diplomových prác, ktoré by mohli byť spracované pre podmienky podniku,

    - zosúladenia študijných programov v nadväznosti na možnosti štúdia na vysokej škole.