Navigácia

Virtuálna prehliadka

Sobota 3. 12. 2016

Novinky

 • Návod na prihlásenie sa študentov do systému Office 365, kde si môžu prezrieť priebežný stav bodovania študentov.

  Návod 

 • Milí študenti,          

  ak máte chuť overiť si, do akej miery dokážete pozorne a s porozumením prečítať text, máte teraz možnosť. Raz mesačne, vždy z iného predmetu, zverejníme test na overenie ČG. Nájdete ho v E-Learningu,

  Každý, kto ho vypracuje na 85 % - 100 %, dostane z daného predmetu 100 %-nú jednotku (ak budete mať záujem, vyučujúci vám zapíše aj inú známku  z testu ).

 • Poďte sa zabaviť so spolužiakmi a kamarátmi na 1. študentský ples na Mladosti, ktorý je organizovaný ako prvý ročník študentského plesu pod záštitou pána riaditeľa Mgr. Františka Novotného.

  Lístky sú k zakúpeniu od 28.11.2016 u Valérie a Diany zo IV.B triedy. 

 • Aj naši žiaci sa zapojili do tohtoročnej zbierky HODINA DEŤOM. Najúspešnejšou skupinkou boli žiaci II.B triedy Miroslava Fedorová, Michal Hudaček a Zuzana Lackovičová.

  Všetkým tým, ktorí sa do Zbierky zapojili, patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

 • Dňa 1.12.2016 sa uskutoční exkurzia do Žakoviec. Zúčastnia sa jej žiaci I.B a II.C triedy. Odchod je o 8.00 hod. z parkoviska školy. 

 •       Študenti hotelovej akadémie štvrtého a piateho ročníka a triedy III. E si 16. novembra spoločne pripomenuli historické udalosti, ktoré viedli k vzniku Medzinárodného dňa študentstva a o polstoročie neskôr k vzniku štátneho sviatku známeho pod názvom Deň boja za slobodu a demokraciu.

        Na záver sa rozhodli overiť si novozískané poznatky v teste, ktorý úspešne zvládli nasledujúci žiaci: Beliš Jakub, Bujňák Kristián, Verešpej Daniel  zo  IV.A, Grega Richard  a Petrič Vladimír z V.A, Petrovský Emil z V.B, Čačková Patrícia, Jurkovský Slavomír a Čižmárová Viktória z III.E triedy.

 • V stredu a vo štvrtok, 9.–10. novembra 2016 sa v priestoroch Športovej haly HA v Prešove uskutočnil 24. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov, EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove.

 • Už tradične sa na našej škole koná imatrikulácia našich prvákov. Výnimkou nebol ani tento školský rok, v ktorom sme medzi nás prijímali študentov I.A, I.B a I.C triedy. Po zložení imatrikulačného sľubu  nasledovala časť súťažná. Súťažné výkony všetkých prvákov boli vynikajúce. V tento deň spojila všetkých prvákov priateľská, študentská atmosféra.

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
 • +421 517717202