Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľubica Birošová Rozvrh
Riaditeľka
birosova.lubicat@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Hanušin Rozvrh
Zástupca TV
hanusin.jozef@gmail.com
 
 
Mgr. Zita Knapíková Vedúca vychovávateľka
zitaknapkov5@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Blizmanová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
blizmanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Ďurkáňová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Zástupca v triede: I.C
maria.durkanova@gmail.com
 
 
ESF ESF Učiteľ
admin@skolamladost.sk
 
 
DUAL Inštruktor Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Vladimír Klaček Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Zástupca v triede: III.A
vvladikk1@azet.sk
 
 
Ing. Darina Matiašová Učiteľka
d.matiasova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Minárik Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
johnyminarik@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubica Priesterová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: IV.B
priesterovaluba@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Pulščáková Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Sabolová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: I.A
ivetas055@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Semanová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: II.B
mary.semanova@gmail.com
 
 
Mgr. Aneta Sláviková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: V.A
sekanetka@yahoo.com
 
 
Mgr. Mária Slováková Rozvrh
Učiteľka
maria.slovak2@gmail.com
 
 
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: II.C
mtimkova@yahoo.com
 
 
Mgr. Irena Šoltésová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: IV.A
darma11@pobox.sk
 
 
Mgr. Darina Štroncerová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: II.A
stroncerova@centrum.sk
Foto Mgr. Adriana Višňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: I.B
adrianavisnovska@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Zákutná Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: III.B
mea.zak2@gmail.com
 
 
Bc. Cecília Barillová Rozvrh
Majsterka
barillova.cecilia@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Frištyková Rozvrh
Majsterka
fristykovakatarina@gmail.com
 
 
Martina Gužiová Rozvrh
Majsterka
guziovamartina@gmail.com
 
 
Bc. Mária Horovská Rozvrh
Majsterka
majaho@centrum.sk
 
 
Bc. Ján Kolesár Rozvrh
Majster
kolesar.jan23@gmail.com
 
 
Bc. Alena Krasnayová Rozvrh
Majsterka
krasnayova.alena@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Mikolajová Rozvrh
Majsterka
mikolajova.maria@gmail.com
 
 
Mária Očkovičová Rozvrh
Majsterka
majaockovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Pulščáková Rozvrh
Majsterka
janica74@centrum.sk
 
 
Patrik Sabo Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Mária Strojná Rozvrh
Majsterka
natalia.strojna@gmail.com
 
 
Bc. František Verešpej Rozvrh
Majster
frantisekverespej@zoznam.sk
 
 
PhDr. Jana Šváčová Vychovávateľka
zourekova@zoznam.sk

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2018

Voľné miesta na našej škole