• Šikanovanie - zabráňme, aby sa to dialo...
    • Šikanovanie - zabráňme, aby sa to dialo...

    • 18.08.2020 18:43
    • O šikanovaní hovoríme vtedy, ak jeden alebo viacerí žiaci (agresor, agresori) úmyselne, väčšinou opakovane týra, zotročuje spolužiaka alebo spolužiakov (obeť, obete) a používa na to agresiu a manipuláciu. Dnes sa šikanovanie posúva už do obdobia mladšieho školského veku, pribúda viac bezohľadnosti a brutality. Činy súvisiace so šikanovaním popisuje aj Trestný zákon ktorý definuje, že šikanovanie je ublíženie na zdraví, vydieranie, hrubý nátlak, nátlak a obmedzovanie slobody vyznania.
      
    • viac
    • Linka detskej dôvery
    • Linka detskej dôvery

    • 24.05.2016 13:39
    • Linka detskej dôvery poskytuje  rady, informácie a pomoc deťom a mladým ľuďom už 14 rokov. V súčasnosti sa  intenzívnejšie venuje internetovému poradenstvu formou e-mailov. Na prichádzajúce e-maily odpovedajú skúsení klinickí psychológovia a sociálna pracovníčka s dlhoročnou praxou v oblasti dištančného poradenstva. 
    • viac
    • Výchovný poradca

    • 31.05.2021 11:37
    • Výchovný poradca - Ing. Miriama Šofranko Minaričová
     kontakt: 0910 756 057

      
    • viac
    • Tréma
    • Tréma

    • 26.10.2016 10:18
    • Tréma sa prejavuje skutočne rozmanito. Keďže sme si povedali, že zvládanie trémy je o zvyku, povedzme si ešte, že malá tréma je vždy prospešná. Spôsobí, že aktivuje mozgové centrá, ktoré môžu za naše prežitie a urobia všetko preto, aby sme skúšku prešli bez ujmy. Samozrejme platí, že trémisti by mali ísť na skúšku ako prví. Určite vám nemusím vysvetľovať, prečo. Naopak, dobrá nie je ani prílišná dôvera v seba. Väčšinou to vtedy dopadne zle.
    • viac
    • Šikanovanie
    • Šikanovanie

    • 24.05.2016 13:48
    • Prejavy šikanovania sa vyskytujú takmer vo všetkých kolektívoch tried  stredných škôl./ Výsmech, drobné „ústrky“, „strkačky“, bitky, „obťažovanie“ je tolerované po hranicu, keď to šikanujúci „preženie“ , alebo to šikanovaný už ďalej nechce, resp. nedokáže zvládať.
    • viac