• Linka detskej dôvery
    • Linka detskej dôvery

    • 24.05.2016 13:39
    • Linka detskej dôvery poskytuje  rady, informácie a pomoc deťom a mladým ľuďom už 14 rokov. V súčasnosti sa  intenzívnejšie venuje internetovému poradenstvu formou e-mailov. Na prichádzajúce e-maily odpovedajú skúsení klinickí psychológovia a sociálna pracovníčka s dlhoročnou praxou v oblasti dištančného poradenstva. 
    • viac
    • Tréma
    • Tréma

    • 26.10.2016 10:18
    • Tréma sa prejavuje skutočne rozmanito. Keďže sme si povedali, že zvládanie trémy je o zvyku, povedzme si ešte, že malá tréma je vždy prospešná. Spôsobí, že aktivuje mozgové centrá, ktoré môžu za naše prežitie a urobia všetko preto, aby sme skúšku prešli bez ujmy. Samozrejme platí, že trémisti by mali ísť na skúšku ako prví. Určite vám nemusím vysvetľovať, prečo. Naopak, dobrá nie je ani prílišná dôvera v seba. Väčšinou to vtedy dopadne zle.
    • viac
    • Šikanovanie
    • Šikanovanie

    • 24.05.2016 13:48
    • Prejavy šikanovania sa vyskytujú takmer vo všetkých kolektívoch tried  stredných škôl./ Výsmech, drobné „ústrky“, „strkačky“, bitky, „obťažovanie“ je tolerované po hranicu, keď to šikanujúci „preženie“ , alebo to šikanovaný už ďalej nechce, resp. nedokáže zvládať.
    • viac
    • Adaptácia na podmienky školy

    • 26.10.2016 10:21
    • Jedným zo základných predpokladov úspešnej a efektívnej činnosti človeka je žiaduci psychický stav. Charakterizuje ho vyrovnanosť a normálny priebeh psychických  funkcii. Na pozadí aktuálneho psychického stavu vzniká a prejavuje sa  prežívanie a správanie. Čím zložitejšie sú podmienky prostredia /vonkajšieho či vnútorného / tým väčšia je opodstatnenosť regulácie procesu adaptácie.
    • viac