• O projekte

    • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásilo na jeseň roku 2005 verejnú výzvu na predkladanie projektov z oblasti informačných technológií. Zo základných a stredných škôl, ktoré reagovali na výzvu, komisia vybrala 568 projektov, ktorým udelila grant. Medzi vybranými sme boli aj my  SOU SD Jednota Prešov.

     Absolventi škôl hľadajú čoraz častejšie zamestnanie v krajinách EU na kratšiu alebo dlhšiu dobu, pričom ich  vedomosti a zručnosti súvisiace s vypĺňaním potrebných dokumentov sú často krát nepostačujúce.  Rovnako nepostačujúce sú aj vedomosti a zručnosti ich rodičov a starých rodičov v elektronickej komunikácii s ich deťmi pracujúcimi v zahraničí.

     Náš projekt s názvom Buďme spojení aj vo svete, ktorý vypracovali Ing. Marián Přibík a Mgr.Lucián Gonda, získal podporu vo výške 76.500,-Sk a spoluúčasť školy je 9.000,-Sk. Kurz v nemeckom jazyku zabezpečuje Mgr. Monika Lučanská, kurz v anglickom jazyku zabezpečuje Mgr.Marcela Bödiová a kurz elektronickej komunikácie zabezpečuje Mgr.Lucián Gonda.

     V rámci tohto programu sa v mesiacoch máj a jún 2006 uskutočnia 2 kurzy v dvoch jazykových mutáciách anglickom a nemeckom zameraných na prípravu absolventov školy pre získanie praktických skúseností pri vypĺňaní úradných dokumentov pre prácu v zahraničí. V októbri sa uskutočnia znovu 2 kurzy s rovnakým zameraním.

     V novembri je plánovaný kurz pre rodičov a starých rodičov zameraný na elektronickú komunikáciu pomocou počítača a bude mať za úlohu naučiť túto skupinu elektronickej komunikácii a tým udržať kontakt medzi členmi rodiny, ktorých deti či vnuci pracujú v zahraničí.

     Naším cieľom je okrem uvedených aktivít prispieť aj k širšej popularizácii informačných technológií pre staršiu generáciu.