• Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2017/2018
    • Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2017/2018

    • 18.10.2017 10:11
    • I.A - Judita Kollárová, I.B - Lucia Vaculková, I.C - Lea Šedivá, II.A - Šimon Sasarák, II.B - Patrik Kostelník, II. C - Patrícia Jašová, III.A - Viktória Urdziková, III.B - Miroslava Fedorová, III.C - Kušnírová, IV.A - Petra Hudáková, IV.B - Stela Ševcová, IV.E - Alena Jaššová, V.A - Valéria Timurová
    • viac
    • Školenie členov školskej rady
    • Školenie členov školskej rady

    • 15.01.2015 16:51
    • Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili školenia členov školskej rady Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo na pôde SOŠ Technickej v Prešove. 
    • viac
    • Schránka dôvery
    • Schránka dôvery

    • 30.01.2014 16:43
    • Škola je v živote človeka jednou z najvýznamnejších sociálnych inštitúcií, ktorá plní dôležité výchovné a vzdelávacie úlohy. Zároveň, patrí medzi najdôležitejšie činitele socializácie jednotlivca v spoločnosti. Podľa odhadov človek za svoj život strávi v škole približne 5 400 hodín. Škola by preto mala byť miestom, ktoré poskytuje pre všetkých zúčastnených vo výchove a vzdelávaní bezpečie a istotu, miestom bez prítomnosti násilia a ubližovania. Považujeme preto za nevyhnutné venovať pozornosť školskému prostrediu a najmä jeho negatívnym vplyvom, s ktorými sa žiaci v tomto prostredí stretávajú.
    • viac
    • Projekt IUVENTA
    • Projekt IUVENTA

    • 04.12.2013 16:27
    • Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA zorganizoval pre nádejných žiakov stredných škôl projekt, ktorý si žiaci za odbornej asistencie školiteľov sami vymyslia, zorganizujú, zrealizujú a pri ktorom si na vlastnej koži vyskúšajú svoje schopnosti. Do projektu KomPrax – Kompetencie pre prax („Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“) sa zapojili aj členovia žiackej školskej rady. 
    • viac
    • Imatrikulácia
    • Imatrikulácia

    • 25.11.2013 16:03
    • Prváci sa dočkali! Aj keď tohtoročná imatrikulácia prvákov sa konala až začiatkom novembra, zanechala veľa pozitívnych dojmov  hádam v každom, kto sa jej zúčastnil, či  ako účinkujúci, alebo aspoň ako divák.  
    • viac