• Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2021/2022
    • Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2021/2022

    • 07.12.2021 18:23
    • Predseda: Júlia Zálešová, V.A

     Podpredseda: Lucia Čubová, V.A

     Členovia:

     Viktor Butovský, IV.B

     Jarmila Janičková, IV.B

     Ľudmila Ridilová, IV.A

     Natália Mlynarčíková, III.C

     Dalibor Hurtuk, III.C

     Marko Bujnovský, III.A

     Sára Polaščáková, III.A

     Alexandra Šupiková, II.C

     Veronika Kačmareková, II.B

     Erika Boháčová, II.B

     Mário Karlik, I.B

     Petra Oláhová, I.A

     Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Miroslava Šimková

    • viac
    • Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2017/2018
    • Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2017/2018

    • 18.10.2017 10:11
    • I.A - Judita Kollárová, I.B - Lucia Vaculková, I.C - Lea Šedivá, II.A - Šimon Sasarák, II.B - Patrik Kostelník, II. C - Patrícia Jašová, III.A - Viktória Urdziková, III.B - Miroslava Fedorová, III.C - Kušnírová, IV.A - Petra Hudáková, IV.B - Stela Ševcová, IV.E - Alena Jaššová, V.A - Valéria Timurová
    • viac
    • Školenie členov školskej rady
    • Školenie členov školskej rady

    • 15.01.2015 16:51
    • Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili školenia členov školskej rady Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo na pôde SOŠ Technickej v Prešove. 
    • viac
    • Schránka dôvery
    • Schránka dôvery

    • 30.01.2014 16:43
    • Škola je v živote človeka jednou z najvýznamnejších sociálnych inštitúcií, ktorá plní dôležité výchovné a vzdelávacie úlohy. Zároveň, patrí medzi najdôležitejšie činitele socializácie jednotlivca v spoločnosti. Podľa odhadov človek za svoj život strávi v škole približne 5 400 hodín. Škola by preto mala byť miestom, ktoré poskytuje pre všetkých zúčastnených vo výchove a vzdelávaní bezpečie a istotu, miestom bez prítomnosti násilia a ubližovania. Považujeme preto za nevyhnutné venovať pozornosť školskému prostrediu a najmä jeho negatívnym vplyvom, s ktorými sa žiaci v tomto prostredí stretávajú.
    • viac
    • Projekt IUVENTA
    • Projekt IUVENTA

    • 04.12.2013 16:27
    • Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA zorganizoval pre nádejných žiakov stredných škôl projekt, ktorý si žiaci za odbornej asistencie školiteľov sami vymyslia, zorganizujú, zrealizujú a pri ktorom si na vlastnej koži vyskúšajú svoje schopnosti. Do projektu KomPrax – Kompetencie pre prax („Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“) sa zapojili aj členovia žiackej školskej rady. 
    • viac