• Prezentácia v Taliansku

   • Úspešná misia SOU SD Jednota v slnečnom Taliansku

    článok v regionálnych novinách

    Dlhotrvajúcim potleskom, množstvom nových priateľstiev a získaním obrovských skúseností sa skončila cesta dvoch študentov a troch učiteľov z SOU SD Jednota v Prešove do Talianska. V rámci projektu Ecotourism programu Comenius sa stretli v talianskom mestečku Martina Franca so svojimi partnermi z Holandska, Anglicka, Maďarska, Nemecka, Dánska a domáceho Talianska.

    ,,Cieľom projektu je zmapovať podnikanie v chránených územiach Prešovského kraja s dôrazom na šírku poskytovaných služieb, na možnosti využitia a hlavne na výhody a nevýhody podnikania,“ povedal koordinátor projektu Ing. Marián Přibík. Škola  pristúpila v tomto školskom roku do už rok bežiaceho projektu. Je to teda druhý projektový rok. Podľa Mariána Přibíka najväčším prínosom projektu pre žiakov je to, že urobia niečo nad rámec svojich povinností v škole, získajú nové kontakty a zbúrajú tak bariéry a v neposlednom rade je obrovskou skúsenosťou napríklad príprava a samotná realizácia prezentácie v cudzom jazyku. Stretnutie v Taliansku bolo akýmsi vrcholom a malo nielen pracovnú, ale aj bohatú spoločenskú stránku.

    Námestie Martina Franka

    Školu v Taliansku reprezentovali dvaja tretiaci Pavol Bottka a Andrej Hosporovič. ,,Pred cestou sme mali trochu strach. Cestovali sme tam síce lietadlom, ale veľmi dlho a s dvoma prestupmi. Ale stálo to za to. Bolo to vynikajúce,“ hovorí Pavol Bottka. Program v Taliansku mali nabitý. Prvý deň si zahrali volejbal a navštevovali miestne historické pamiatky. Druhý deň už bol pracovný. ,,Pripravovali sme sa na prezentáciu. Každý si svoju časť doma robil sám a potrebovali sme si to vyskúšať spoločne,“ dodáva Andrej Hosporovič. Chlapci priznávajú, že mali poriadnu trému. Predsa len prezentovať pred niekoľkými desiatkami ľudí svoju tému a ešte aj v cudzom jazyku nie je určite nič jednoduché. A čo vlastne prezentovali?

    ,,Slovensko. Konkrétne Chatu Pieniny a celý Národný park. Vybrali sme si ju na základe prieskumu medzi zariadeniami. Výstupom by v poslednom roku projektu mala byť príprava podnikateľského plánu a spracovanie virtuálnej vízie obnovy chaty respektíve postavenia nového objektu,“ vysvetľuje Ing. Danka Kožlejová, učiteľka ekonómie.

    Prezentácia napokon v Taliansku dopadla nad očakávanie. Chlapci si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk. Ten tretí už bol aj so zamagurskými  rapkáčmi, ktoré poslucháči pri prezentácii dostali. ,,Trošku nás zarazilo, že všetci sa nás pýtali kde je Slovensko. Ale bola to obrovská skúsenosť. Dokázali sme prezentovať niečo v anglickom jazyku a hlavne sme predstavili aj našu krajinu. Aj keď sme napríklad zistili, že najkrajšie Talianky sú z Bratislavy,“ hodnotia chlapci. A bratislavské Talianky? Tie stretli v jednom historickom mestečku kde dievčatá boli na študijnom pobyte.

    Projekt Ecotourism je prvým projektom školy, pri ktorom museli na prezentácii pracovať žiaci mimo svojich povinností v škole. ,,Požiadali sme o predĺženie projektu aj na budúci rok, kedy by mali byť ďalšie stretnutia v Maďarsku a Holandsku. Je to pre študentov veľká výzva. Celú prezentáciu ukážeme aj doma i s doplnením videofilmu a projekcie zo samotného Talianska. Možno to aj pre ostatných bude akýsi aktivačný moment,“ dodáva Mgr. Jozef Hanušin. Chlapci sa už tešia, aj keď ich čaká veľa práce. ,,Podarilo sa nám totiž nadviazať vynikajúce kontakty s ďalšími účastníkmi projektu a s mnohými sme ostali v mailovom kontakte,“ hovoria svorne. Prezentáciu predvedú aj svojim spolužiakom, aby okrem veľkej podpory vedenia školy vďaka ktorej sa takéto projekty môžu realizovať, dosiahli aj podporu a spoluprácu ostatných žiakov a učiteľov.