• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
   • Telefón
   • +421 911 498 908
   • Adresa školy
   • Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
    080 01 Prešov
    Slovakia
   • IČO
   • 00686514
   • DIČ
   • 2020546638
   • Riaditeľ školy
   • 0915 766 327 Mgr. Jozef Hanušin
   • Zástupkyňa riaditeľa školy
   • 0918 568 021 Mgr. Ľubica Birošová
    zastupca@skolamladost.sk
   • Zástupkyňa riaditeľa školy pre odborný výcvik
   • 0915 766 328 Mgr. Alena Pulščáková
   • Informátor, recepcia - služba nonstop
   • 0915 766 324
   • Zástupca pre ekonomické oddelenie
   • 0915 766 321 Ing. Jozef Šváč
   • Informácie o možnostiach štúdia
   • 0915 766 327
   • Zborovňa
   • 0911 498 917
   • Vedúci reštaurácie
   • 0915 766 322 Daniel Kropuch
   • Vedúci ubytovne
   • 0905 166 713
   • Vedúca školského internátu
   • 0911 154 109 Mgr. Zita Knapíková
   • Výchovný poradca
   • 0910 756 057 Ing. Miriama Šofranko Minaričová
   • EDUID
   • 100012929
   • Hlavný majster odborného výcviku
   • 0915 766 322 Daniel Kropuch