• Sedem rád ako si najlepšie vybrať vysokú školu

   • 18.02.2014 17:18
   • Neviete si vybrať vysokú školu? Prečítajte si rady, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.
   • 1. Pri výbere fakulty si overte pomer počtu prihlásených uchádzačov k plánovanému počtu prijatých.

    2. Zaujímajte sa o kvalitu fakulty. Prieskumy ukazujú, že toto kritérium berie do úvahy len štvrtina uchádzačov. Už 27. novembra zverejnila Akademická rankingová a rantingová agentúra (ARRA) hodnotenie úrovne fakúlt slovenských vysokých škôl. Z rebríčka sa dá vyčítať veľmi veľa užitočného.

    3. Univerzity na svojich webových stránkach zverejňujú správy o svojej činnosti. Prečítajte si ich. V nich sa dozviete aj o negatívach, ktoré súvisia so vzdelávacím procesom.

    4. Ak sa neviete rozhodnúť medzi viacerými fakultami, choďte na deň otvorených dverí. Tam sa môžete porozprávať s učiteľmi aj študentmi vyšších ročníkov.

    5. Pokiaľ fakulta využíva Národné porovnávacie skúšky, testy Všeobecných študijných predpokladov, zúčastnite sa na nich, aj keď sú nepovinné, zvýšia vašu šancu na prijatie. Ich výhodou je aj to, že zistíte, ako by ste obstáli v konkurencii. Koľko záujemcov by bolo vo vedomostiach pred vami.

    6. Zaujímajte sa, koľko grantov škola dokáže ročne získať zo zahraničia. Vďaka nim totiž skvalitňuje svoje prístrojové vybavenie, modernizuje učebne, podporuje výskum a tým si na svojej pôde udržuje tých najlepších pracovníkov.

    7. Pýtajte sa na možnosti vycestovať na študijné programy Erasmus a získať štipendiá SAIA.

   • Naspäť na zoznam článkov