•           V našom SOU neštudujú iba študenti. Práve v týchto dňoch prebiehajú štyri intenzívne vzdelávacie kurzy pre  zamestnancov. Naše majsterky OV sa môžu právom popýšiť nielen certifikátmi o ukončení kurzu : Základy práce s karamelom“, ale aj úžasnými praktickými záverečnými prácami. Pri pohľade na fotografie týchto cukrárskych umeleckých diel sa gurmánom určite zbiehajú slinky.

     Nie len majsterky OV zvýšili vo vzdelávacom kurze svoju odbornú zdatnosťvyšujú si ju aj ďalší pedagogickí i nepedagogickí pracovníci v kurzoch :

     •    PC - využitie komplexného softwaru - hotelierstvo a   gastronómia
     •    Riadenie projektov EÚ
     •    Anglický jazyk - stravovanie a hotelové služby.

      

     Sme presvedčení, že naši študenti majú v radoch zamestnancov SOU SD Jednota veľa dobrých osobných vzorov na celoživotné vzdelávanie.