• Moderná škola- úspešní absolventi

        • Naša škola bola  úspešná v získaní projektu ESF " Moderná škola- úspešní absolventi ". Celková hodnota projektu je 293 616,43 EUR. V tomto projekte budú zakúpené didaktické pomôcky v hodnote 25 800 EUR, IKT technológie za 35 800 EUR. Škola týmto projektom si dovybaví už všetky tiedy v škole interaktívnymi projektormi s notebookmi, jednu triedu tabletami a školským serverom.Pedagó 7govia vytvoria interaktívne učebnice.