• 50 rokov kvality

    • Škola Mladosť – 50 rokov kvality.

      

                       V záujme každej školy je dosiahnuť jej najvyššiu kvalitu v oblasti výchovno-vzdelávacej i materiálnej. Týka sa to predovšetkým súkromných škôl, ktoré majú v poslednom období sťažené podmienky a preto sa musia snažiť byť o krok vpred . Aj napriek negatívam v súčasnej spoločnosti, oslávila naša súkromná stredná odborná škola ,,MLADOSŤ“ 50 rokov od jej vzniku. V mnohom jej pomohli práve európske  vzdelávacie projekty ,ktorým naši pedagógovia a majstri odborného výcviku dali reálnu podobu a našej škole punc kvality.
     Viac v článku tu.