• Šikanovanie - zabráňme, aby sa to dialo...
   • Šikanovanie - zabráňme, aby sa to dialo...

   • 18.08.2020 18:43
   • O šikanovaní hovoríme vtedy, ak jeden alebo viacerí žiaci (agresor, agresori) úmyselne, väčšinou opakovane týra, zotročuje spolužiaka alebo spolužiakov (obeť, obete) a používa na to agresiu a manipuláciu. Dnes sa šikanovanie posúva už do obdobia mladšieho školského veku, pribúda viac bezohľadnosti a brutality. Činy súvisiace so šikanovaním popisuje aj Trestný zákon ktorý definuje, že šikanovanie je ublíženie na zdraví, vydieranie, hrubý nátlak, nátlak a obmedzovanie slobody vyznania.
     
   • Šikanovanie v škole a v triedach ovplyvňuje atmosféru učenia, uvoľňuje cestu násiliu a nespravodlivosti, blokuje sebarealizáciu a potenciál detí. Šikanované deti potrebujú denne vedieť a zažiť, že pomoc existuje, agresori musia dostať jasnú informáciu, že šikanovanie do vzťahov nepatrí. A publikum, že má zodpovednosť a moc pretvoriť  atmosféru strachu na atmosféru bezpečia.

        

      

     

   • Naspäť na zoznam článkov