• Adaptácia na podmienky školy

    • 26.10.2016 10:21
    • Jedným zo základných predpokladov úspešnej a efektívnej činnosti človeka je žiaduci psychický stav. Charakterizuje ho vyrovnanosť a normálny priebeh psychických  funkcii. Na pozadí aktuálneho psychického stavu vzniká a prejavuje sa  prežívanie a správanie. Čím zložitejšie sú podmienky prostredia /vonkajšieho či vnútorného / tým väčšia je opodstatnenosť regulácie procesu adaptácie.
    • viac
    • Priateľstvá, lásky
    • Priateľstvá, lásky

    • 24.05.2016 13:48
    • Vývin každého partnerského vzťahu obvykle sa začína zoznámením dvoch ľudí, ktorí k sebe pociťujú vzájomnú náklonnosť, sympatiu, cítia sa spolu príjemne, a preto začnú častejšie vyhľadávať svoju spoločnosť, viac sa spoznávať. Ich vzťah môže zostať na úrovni priateľstva, alebo sa ďalej prehlbuje, partneri spolu chodia, hlbšie sa spoznávajú, nastáva obdobie zamilovanosti.
    • viac
    • Závislosti
    • Závislosti

    • 24.05.2016 13:49
    • Bez alkoholu, cigariet či drog sa dá žiť. Čo ak sa však stanete závislí od počítača, mobilu či nakupovania? V Prednej Hore liečili už aj chlapa shopoholika, v Číne tínedžer zaplatil za internetovú závislosť životom.
    • viac
    • Ako prestať fajčiť
    • Ako prestať fajčiť

    • 26.10.2016 10:19
    • Zlozvyku fajčiť sa drží človek kvôli viacerým dôvodom a rozhodnutie prestať fajčiť bez vlastného poznania je podobné snahe zlomiť naraz tri prúty. Povieme si preto niečo o jednotlivých aspektoch tohto zlozvyku, ktorý sa bude dať po častiach ľahšie odstrániť a zlomiť tak jeho moc nad človekom.
    • viac
    • Ako sa učiť?
    • Ako sa učiť?

    • 26.10.2016 10:21
    • Každý iste pociťuje rozdiel v tom, keď sa učí s postojom, že látku ťažko zvládne ,alebo ho nezaujíma a musí sa ju nasilu učiť, ako keď sa ju učí s predstavou, že sa dozvie niečo nové, zaujíma ho a vie, že to bude potrebovať. Záleží v mnohom na vás, či si pri učení všetko ľahšie alebo ťažšie zapamätáte, lebo o tom rozhodujete práve svojím postojom. Ten, kto sa nechce učiť, bude skôr hľadať dôvody prečo sa neučiť ako učiť. Dobre je preto poznať svoje negatívne motívy a nesadať si vtedy k učeniu, lebo vedú k nespokojnosti, vyvolávajú odpor a väčšiu námahu.
    • viac