• 3 - ročné učebné odbory

    •  

     6489 H hostinský
      
     Odbor kuchár - čašník (64 902 03) sa po úprave a rozšírení o problematiku hotelierstva a ubytovacích služieb premenoval na odbor hostinský. Absolventi odboru hostinský sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a môžu podnikať v tejto sfére hospodárstva. Študenti sa naučia prácam kuchára aj čašníka a budú plne kvalifikovaní na túto činnosť.
      
     6445 H kuchár
      
     Absolventi sa stanú špičkovými pracovníkmi vo svojom odbore. Uplatnenie nájdu v hoteloch, reštauráciách, penziónoch a iných závodoch spoločného stravovania na pozíciách kuchár, šéf kuchár a ako súkromný podnikateľ v oblasti spoločného stravovania a cestovného ruchu. Štúdium ukončujú výučným listom.
      
     2964 H cukrár
      
     Študenti tohto odboru sa zameriavajú na prípravu cukrárskych polotovarov, korpusov, hotových výrobkov a zmrzlín tvarovaním, pečením, varením, plnením, krájaním a ďalšou úpravou vrátane ich umeleckého výtvarného spracovania. Po úspešnom ukončení štúdia v trojročných odboroch hostinský, kuchár a cukrár študenti získajú výučný list a môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie v našej SOŠ a získať maturitné vysvedčenie, ktoré im umožňuje prihlásiť sa aj na vysokú školu alebo pracovať ako stredný manažment v spoločnom stravovaní.