Šikanovanie

Prejavy šikanovania sa vyskytujú takmer vo všetkých kolektívoch tried  stredných škôl./ Výsmech, drobné „ústrky“, „strkačky“, bitky, „obťažovanie“ je tolerované po hranicu, keď to šikanujúci „preženie“ , alebo to šikanovaný už ďalej nechce, resp. nedokáže zvládať.